🌟📣 ประชาสัมพันธ์ ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 🎓🌍

ทุนสนับสุนการแลกเปลี่ยนและฝึกงานต่างประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รอบที่ 2/2567
เปิดรับสมัครแล้ว ‼‼

  • Bachelor’s degree GPA 3.0 & above
  • Master & Doctoral Degree
  • Already received the acceptance letter from host university
  • Trip duration : April – May 2024

** สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศแล้ว**

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://oia.kmitl.ac.th/scholarship-students/

✅ผู้สมัครกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์เอกสาร(.pdf)ให้ครบถ้วน ได้ที่
Google form 👉🏻 https://forms.gle/SE2bsmhfyQ849W319

ปิดรับสมัคร 8 มีนาคม 2567 (16.30 น.) 🏃🏻

Applicants fill out and upload complete application documents in .pdf format at
Google form 👉🏻 https://forms.gle/SE2bsmhfyQ849W319

Application deadline: March 8, 2024. (4.30 p.m.)