ทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2560

By r.nongnoot With 0 Comments

ด้วยรัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคะดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2560 เพื่อไปศึกษา/ ฝึกอบรม/ ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย ทั้งหมด 4 ประเภททุน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2560

เพิ่มเติม click