ทุนดนตรี Music Grant ประจำปี 2560

By r.nongnoot With 0 Comments

รัฐบาลออสเตรียประสงค์มอบทุนดนตรี Music Grant ภายใต้ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2560 จำนวน 4 ทุน ให้แก่นักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรมด้านดนตรีคลาสสิก ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย

เพิ่มเติม click