เปิดแล้ว!! ทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ รอบที่ 2

By superdia With 0 Comments

***เหมาะสำหรับ - นักศึกษา ปริญญาตรี โท เอก ที่มีผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป

                        - นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ได้รับการตอบรับไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ในช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายน 2562

สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://oia.kmitl.ac.th/?q=scholarship/student

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่........สำนักงานกิจการต่างประเทศ ชั้น 8 สำนักงานอธิการบดี

สมัครวันนี้ ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เท่านั้น

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกและประกาศผลช่วงเดือน เมษายน 2562

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------