รับสมัครเข้าร่วมเครือข่ายสิทธิ์เก่าสหราชอาณาจักร (UK Alumni Professional Network)

By r.nongnoot With 0 Comments

บริติช เคานซิล ประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักรและบุคลากรสาขาวิชาชีพต่าง ที่มีความสัมพันธ์กับสหราชอาณาจักรเข้าร่วมเครือข่ายสิทธิ์เก่าสหราชอาณาจักร (UK Alumni Professional Network)

เพิ่มเติม click