ประกาศ!! รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน Summer Training (June-July 2020)

By a.khemthong With 0 Comments

สถาบันเปิดรับสมัครนักศึกษาไปฝึกงานตามโครงการ Summer Training และโครงการอื่นๆ ประจำปี 2020 นักศึกษาที่สนใจอ่านรายละเอียดและติดต่อเพื่อสมัครที่คณะต้นสังกัดของนักศึกษา (ฝ่ายต่างประเทศหรือกิจการนักศึกษา) ทั้งนี้ ให้นักศึกษาอ่านข้อกำหนดการสมัครเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนและสมัครขอรับทุนต่างๆ โดยละเอียดก่อนการสมัคร และเมื่อนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการไม่อนุญาตนักศึกษายกเลิกการเดินทางทุกกรณี

#เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1) ข้อกำหนดกำรสมัครเป็นนักศึกษำแลกเปลี่ยนและสมัครขอรับทุนต่างๆ

2) ตารางการดำเนินงาน Timetable for Summer Training

3) หนังสือรับรองผุ้ปกครองและสัญญาการเดินทางต่างประเทศ

4) ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละประเทศและรายมหาวิทยาลัย (1)ยุโรป (2)ญี่ปุ่น (3)จีน (4)ไต้หวัน (5)เวียดนาม

 

#รายละเอียดมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่เปิดรับEUROPE ยุโรป

1) Czech Technical University in Prague

2) Thomas More, Belgium

3) Université de Franche-Comté –UFC, France

4) Polytech Grenoble, France

5) INSA Strasbourg, France

6) UPEC, France

 

JAPAN ญี่ปุ่น

1) University of Electro-Communications (UEC)

2) Fukui University of Technology 

3) Waseda University /Engineering // IAAI

4) Yamagata University download  Form 1-Request for Acceptance //  Form2-Study Plan // Application_Form_For_Residence_Approval

5) Kochi University of Technology

6) Yamaguchi University

7) Chubu University

8) Kitakyushu KOSEN // *2020_Guidelines   **Health Check point before stay campus dormitory_2019 *** Campus Dormfs Rules and Manners_2019 download 1) 2020_Kitakyushu application   2) Health Check Confirmation Form_2019  

9) Kumamoto KOSEN  // Project List 2020

10) Sendai KOSEN

11) Maizuru KOSEN Engineering // Architecture

12) Nagaoka KOSEN

13) Numazu KOSEN

14) Anan KOSEN

15) Kushiro KOSEN

16) Fukui KOSEN

17) Tokyo University of Agriculture and Technology

18) Tokai University

19) Kurume KOSEN  download #Application_form_for_admission_NIT Kurume #Appendix form1-NIT Kurume

20) Fukuoka Institute of Technology (FIT) // Summer Program 2020 KMITL to FIT

21) Toyama KOSEN // Research list

22) Doshisha University

 

CHINA จีน 

1) UESTC

 

TAIWAN ไต้หวัน

1) National Taiwan Normal University (NTNU)

2) National Taipei University of Technology (Taipei Tech)

3) Ta Hwa University of Science and Technology

4) National Pingtung University of Science and Technology

 

INDIA อินเดีย1) BK Birla Institute of Engineering and Technology