ประกาศ!! รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน Summer Training (June-July 2019)

By a.khemthong With 4 Comments

สถาบันได้เริ่มส่งประกาศการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนปี 2019 ไปตามคณะ/วิทยาลัย นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครยังกิจการนักศึกษาหรือฝ่ายต่างประเทศของคณะ/วิทยาลัยที่ตนศึกษาอยู่ ดังนี้

ประเทศญี่ปุ่น

1) Yamagata University Short-term Visiting Trainee at Yamagata University download 1. Request for Acceptance of Short-term Visiting Trainee [Form 1] 2.Plan of Student or Research [Form 2] 3.Application Form for Residence Approval   

2) UEC

3) FIT

4) Sendai College

5) Maizuru College

6) Ishikawa College

7) Nagaoka College

8) Fukui College

9) Numazu College

10) Kushiro College

11) Kitakyushu College //  Download: Application Form

12) Kumamoto College

13 Wasedau University

14) Kochi University

15) Iwate

16) Yamaguchi

17) Kurume  download aaplication form /appendix /Guidelines for internships

18) Tokai  / Lab list   

19) Toyama   Research list  

ประเทศจีน

1) Xingtai Polytechnic

2) UESTC

3) Tianjin 

ฮ่องกง

1) Vocational Education (Haking Wong) IVE

ไต้หวัน

1) Ta Hwa

2) Taipei Tech

3) CCU

4) Tamkang

5) Normal University

6) Cheng Kung

7) Yuntech 

8) Pingtung

ยุโรป

1)  Thomas More (Belgium) 

2) Ecloe Centrale de Lyon (France) 

3) UFC (France)