ประกาศ!! รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน Summer Training (June-July 2019)

By a.khemthong With 4 Comments

สถาบันได้เริ่มส่งประกาศการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนปี 2019 ไปตามคณะ/วิทยาลัย นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครยังกิจการนักศึกษาหรือฝ่ายต่างประเทศของคณะ/วิทยาลัยที่ตนศึกษาอยู่ ดังนี้ ประเทศญี่ปุ่น 1) Yamagata University Short-term Visiting Trainee at Yamagata University download 1. Request for Acceptance of Short-term Visiting Trainee [Form 1] 2.Plan of Student or Research [Form 2] 3.Application Form for Residence Approval

2) UEC 3) FIT 4) Sendai College 5) Maizuru College 6) Ishikawa College 7) Nagaoka College 8) Fukui College 9) Numazu College 10) Kushiro College 11) Kitakyushu College //  Download: Application Form 12) Kumamoto College 13 Wasedau University 14) Kochi University 15) Iwate  16) Yamaguchi ประเทศจีน 1) Xingtai Polytechnic 2) UESTC รอประกาศ ฮ่องกง 1) Vocational Education (Haking Wong) IVE ไต้หวัน 1) Ta Hwa 2) Taipei Tech 3) CCU 4) Tamkang 5) Normal University 6) Cheng Kung  ยูโรป 1) INSA de Strasbourg-France  2) Thomas More