ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุนโครงการ KMITL - Go Abroad

By superdia With 0 Comments

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (ตามเอกสารแนบ) คือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุนโครงการ KMITL - Go Abroad

ทั้งนี้ ให้นักศึกษามานำเสนอโครงการในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 703 ชั้น 7, สำนักงานอธิการบดี