ประกาศราคากลางบัตรโดยสารเครื่องบิน(สำนักงานโตไก)

By thachakrit With 0 Comments

ประกาศราคากลางบัตรโดยสารเครื่องบินของสำนักงานโตไก สำหรับการเดินทางไป Study visit ของนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 20

Download PDF file