ทุนวิจัยจาก The Matsumae Internationl Foundation (MIF) ประจำปี 2018

By r.nongnoot With 0 Comments

ด้วย The Matsumae International Foundation (MIF) ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะมอบทุนให้แก่นักวิจัยเพื่อไปทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2560

เพิ่มเติม click