ทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน

By superdia With 0 Comments

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลเปิดรับสมัครผู้สนใจสอบรับทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว มณฑลไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาอบรมจากมูลนิธิไหหนานซือหัง ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th/news/1023  เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - 10 มีนาคม 2561

เพิ่มเติม Click