ต้อนรับผู้บริหารจาก Hainan College of Foreign Studies

By r.nongnoot With 0 Comments

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Hainan College of Foreign Studies จากสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Prof.Dr. Li Yufeng, President of Hainan College of Foreign Sudies ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักงานอธิการบดี ในการนี้ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน หารือเกี่ยวกับการดำเนินการทำความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ระหว่างสองสถาบัน

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/Dia-KMITL-145426569127328/photos/?tab=album&...