รับสมัครนักศึกษาอาจารย์ บุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเส้นทางสายไหม – ประเทศไทย ประจำปี 2021

By a.khemthong With 0 Comments

ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) และศูนย์การศึกษาทางไกล OPEN ร่วมกับ International Knowledge Centre for Engineering Sciences and Technology (IKCEST) ภายใต้องค์การ UNESCO และมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) ได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเส้นทางสายไหม – ประเทศไทย รายละเอียด ดังนี้

>รับนักศึกษา อาจารย์ บุคคลทั่วไป

>อบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.ikcest.org/index.htm สามารถบริหารจัดการวัน เวลาเรียนได้ด้วยตนเอง

Read More