December 2016

01 Dec

ทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2560

By r.nongnoot With 0 Comments

ด้วยรัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคะดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2560 เพื่อไปศึกษา/ ฝึกอบรม/ ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย ทั้งหมด 4 ประเภททุน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2560

เพิ่มเติม click

Read More
29 Dec

ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการ Darmasiswa Scholarship Program 2017/2018

By r.nongnoot With 0 Comments

รัฐบาลอินโดนีเซียมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาไทยเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนด ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการ Darmasiswa Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2016/2017 เพื่อไปศึกษาภาษาอินโดนีเซีย วัฒนธรรมและศิลปะพื้นบ้านของอินโดนีเซีย ผู้สนใจขอรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://darmasiswa.kemdikbud.go.id และส่งใบสมัครโดยตรงไปที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

Read More
29 Dec

ทุน Study of the U.S. Institute for Scholars (SUSIs) ประจำปี 2560

By r.nongnoot With 0 Comments

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครชิงทุน Study of the U.S. Institute for Scholars (SUSIs) ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -16 มกราคม 2560

เพิ่มเติม click

Read More
23 Dec

ทุนดนตรี Music Grant ประจำปี 2560

By r.nongnoot With 0 Comments

รัฐบาลออสเตรียประสงค์มอบทุนดนตรี Music Grant ภายใต้ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2560 จำนวน 4 ทุน ให้แก่นักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรมด้านดนตรีคลาสสิก ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย

เพิ่มเติม click 

Read More
22 Dec

ต้อนรับผู้บริหารจาก Hung Vuong University ประเทศเวียดนาม

By r.nongnoot With 0 Comments

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ Mr. Do Tung, Vice Rector of Hung Vuong University และคณะผู้แทนจาก Hung Vuoung University ประเทศเวียดนาม ในการเดินทางประชุมหารือการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสองสถาบัน จากนั้นได้นำคณะผู้แทนเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตรด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/Dia-KMITL-145426569127328/photos/?tab=album&...

Read More
22 Dec

ต้อนรับผู้บริหารจาก Hainan College of Foreign Studies

By r.nongnoot With 0 Comments

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Hainan College of Foreign Studies จากสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Prof.Dr. Li Yufeng, President of Hainan College of Foreign Sudies ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักงานอธิการบดี ในการนี้ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน หารือเกี่ยวกับการดำเนินการทำความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ระหว่างสองสถาบัน

Read More
16 Dec

Scholarship program- Kochi University of Technology

By r.nongnoot With 0 Comments

Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา โดยมีทุนการศึกษา 2 ประเภท ได้แก่ Special Scholarship Program(SSP) สำหรับทำวิจัยในระดับปริญญาเอก และ Master’s Scholarship Program สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 17 มีนาคม 2560 ผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Special Scholarship Program(SSP): http://www.kochi-tech.ac.jp/kut_E/graduate/admission1.html Master’s Scholarship Program: http://www.k

Read More
13 Dec

รับสมัครเข้าร่วมเครือข่ายสิทธิ์เก่าสหราชอาณาจักร (UK Alumni Professional Network)

By r.nongnoot With 0 Comments

บริติช เคานซิล ประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักรและบุคลากรสาขาวิชาชีพต่าง ที่มีความสัมพันธ์กับสหราชอาณาจักรเข้าร่วมเครือข่ายสิทธิ์เก่าสหราชอาณาจักร (UK Alumni Professional Network)

เพิ่มเติม click

Read More
01 Dec

ทุนวิจัยจาก The Matsumae Internationl Foundation (MIF) ประจำปี 2018

By r.nongnoot With 0 Comments

ด้วย The Matsumae International Foundation (MIF) ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะมอบทุนให้แก่นักวิจัยเพื่อไปทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2560

เพิ่มเติม click

Read More
01 Dec

ทุนการศึกษาระดับปริญญโทจาก Masdar Institute สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

By r.nongnoot With 0 Comments

Masdar Institute สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประกาศมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 9 ทุน ในสาขา Electrical Power Engineering, Engineering Systems and Management, Computing and Information Science, Materials Science and Engineering, Mechanical Engineeing, Microsystem Engineering, Water and Environment Engineering, Chemical Engineering, Sustainable Critical Infrastructure และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน ในสาขา Interdisciplinary Engineering รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2560

เพิ่มเติม click

Read More
29 Dec

ต้อนรับผู้แทนจาก University of Applied Sciences Merseburg, Germany

By r.nongnoot With 0 Comments

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Habil. Doreen Pick ผู้แทนจาก University of Applied Sciences Merseburg ประเทศเยอรมนี ในการเดินทางมาร่วมประชุมกับคณะการบริหารและจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อหารือด้านการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน ในการดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ณ ห้องประชุม 702 สำนักนักงานอธิการบดี

Read More