การบรรยายเรื่องทุนฟุลไบรท์

By thachakrit With 0 Comments

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียนเชิญวิทยากรจากมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกา (Fulbritght Thailand) เพื่อมาบรรยายพิเศษเรื่องทุนฟุลไบรท์ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงานอธิการบดี เวลา 10.00 น.

Read More